Zakaj Bienale vidnih sporočil Slovenije?

Namen Bienala je vzpostaviti kriterije odličnosti na področju oblikovanja vidnih sporočil, spodbuditi rast in promocijo kakovosti le-teh ter zvišati raven vizualne kulture.

Na Bienalu sodelujejo oblikovalci vidnih sporočil, ki delujejo bodisi kot fizične ali pravne osebe na področju Republike Slovenije bodisi kot državljani Republike Slovenije zunaj njenih meja. Več o pogojih preberite v razpisu 7. Brumna.

Finaliste, ki so predstavljeni na razstavi Bienala, in prejemnike nagrad izbere mednarodna žirija, sestavljena iz priznanih strokovnjakov – teoretikov in praktikov s področja oblikovanja vidnih sporočil. Tako vzpostavljamo visoko raven nagrajenih del in neodvisnost ocenjevanja.

Slavnostna podelitev nagrad in otvoritev razstave bo 20. oktobra 2015 v Narodni galeriji v Ljubljani.

Na Bienale se lahko uvrstijo le dela, realizirana v obdobju med 12. 9. 2013 in 9. 9. 2015, in dela za kategorijo 26, ustvarjena v istem obdobju!© BVSS 2013