Nagrade, pot do njih in ocenjevanje

Za uvrstitev na Bienale (tj. predstavitev na razstavi, objavo v tiskanem in spletnem katalogu) in za nagrade, se potegujejo vsa pravilno prijavljena dela.

 

Prijava

zgodnja: do 4. 9.
redna: do 9. 9.

Finale

rezultati znani in javno objavljeni: 25. 9.

Odprtje razstave in razglasitev nagrajencev: 20. 10.

Sistem ocenjevanja del

Diploma za uvrstitev v izbor se podeli za vsa dela, uvrščena na Bienale.
Velika Brumnova nagrada se podeli za najboljše delo na Bienalu.
Brumnova nagrada se podeli za najboljše delo v posamezni kategoriji Bienala.
Pohvala žirije je namenjena bodisi delu kot celoti bodisi njegovi posamezni komponenti (npr. ilustraciji, fotografiji, tipografiji).
Pohvala naročniku se podeli naročniku za izstopajoče razumevanje, podporo in uporabo vidnih sporočil.
Študentska nagrada se podeli za najboljše delo v kategoriji 26.
→ Žirija po lastni presoji in na podlagi lastnih kriterijev odloča o (ne)dodelitvi velike Brumnove nagrade, Brumnovih nagrad, pohval žirije, priznanja naročniku ali študentske nagrade.
→ Oba kroga ocenjevanja (za izbor in za nagrade) opravi mednarodna žirija. Vsak član žirije ima v določenih kategorijah t. i. prevladujoč glas (gl. žirija).
→ Ocenjevanje za uvrstitev na Bienale izvedejo člani žirije virtualno: na spletu si ogledajo vsa pravilno prijavljena dela v posameznih kategorijah in glasujejo za finaliste.
→ Ocenjevanje za podelitev nagrad poteka na razstavi v Narodni galeriji, kjer žirija izmed uvrščenih del izbere prejemnike nagrad. Svoje odločitve javno predstavi na odprtju Bienala, 20. oktobra 2015.© BVSS 2013