Kategorije

Svoja dela lahko prijavite v 26 tekmovalnih kategorij. Isto delo lahko prijavite v več kategorij, seveda v vsako posebej.

 1. Znaki
 2. Manjše celostne grafične podobe
 3. Večje celostne grafične podobe
 4. Oglaševalske kampanje
 5. Tiskani oglasi
 6. Produktna grafika
 7. Embalaža
 8. Plakati
 9. Koledarji
 10. Ovitki in naslovnice
 11. Znamke in vrednostni papirji
 12. Drobno gradivo (vabila, čestitke, kartice, …)
 13. Črkovne vrste
 14. Revije in časopisi
 15. Knjige, monografije
 16. Knjižne zbirke
 17. Katalogi, letna poročila
 18. Digitalna pojavnost (spletna mesta, socialna omrežja, …)
 19. Aplikacije (spletne, mobilne)
 20. Digitalne publikacije
 21. Uporabniški vmesniki
 22. Oglaševanje na spletu
 23. Prostorske grafične rešitve (razstave, sejmi, trgovine, označevalni sistemi)
 24. Digitalne informacijske grafike
 25. Tiskane informacijske grafike
 26. Študentska dela (izključno nerealizirana dela)

Osnovna pravila

→ Vsa prijavljena dela (razen v kategoriji 26) morajo biti realizirana, tj. javno objavljena.
→ Delu, ustvarjenemu in objavljenemu v tujem jeziku, je treba obvezno priložiti slovenski
prevod njegovega naslova.
→ Na prijavnem obrazcu naj prijavitelj dela, ki znotraj kategorije tvorijo serijo, ustrezno
označi.
→ Žirija ima pravico do prerazvrstitve dela v kategorijo, primernejšo od navedene v prijavi.
→ Organizator ima pravico zahtevati predložitev dela v realizirani obliki. Če se izkaže, da ni
realizirano, se delo izključi iz nadaljnjega tekmovanja. To ne velja za kategorijo 26.
→ Prijavnina se ne vrača.
→ Študenti realizirana dela prijavijo v ustrezne kategorije (ne v kategorijo 26).© BVSS 2013