Zakaj Bienale vidnih sporočil Slovenije?

Namen Bienala je vzpostaviti kriterije odličnosti na področju oblikovanja vidnih sporočil, spodbuditi rast in promocijo kakovosti le-teh ter zvišati raven vizualne kulture.

Na Bienalu sodelujejo oblikovalci vidnih sporočil, ki so lahko fizične ali pravne osebe, ki delujejo na področju Republike Slovenije, ali državljani Republike Slovenije, ki delujejo zunaj njenih meja. Več o pogojih preberite v razpisu 6. Brumna.

Novost: Na Bienalu lahko tekmujejo tudi oblikovalci – tuji državljani, ki delujejo v tujini, vendar samo v primeru, da je naročnik slovensko podjetje in da je bilo prijavljeno delo objavljeno (tudi) v Sloveniji.

Finaliste, ki so predstavljeni na razstavi Bienala, in prejemnike nagrad izbere mednarodna žirija, sestavljena iz priznanih strokovnjakov – teoretikov in praktikov s področja oblikovanja vidnih sporočil. Tako vzpostavljamo visoko raven nagrajenih del in neodvisnost ocenjevanja.

Slavnostna podelitev nagrad in otvoritev razstave bo 22. oktobra 2013 v Narodni galeriji v Ljubljani.

01_BVSSsplet_HOME
 © BVSS 2013